Madalina Linca

Mădălina Lincă este psiholog clinican specialist și psihoterapeut principal în specialitatea

psihoterapia psihanalitică a copilului, adolescentului și adultului. Are o formare de șase ani

(1999-2006) în psihoterapia psihanalitică a copilului și adolescentului, în cadrul Fundației

Generația și o formare complementară de patru ani (2011-2015) în psihoterapia psihanalitică a

adultului, în cadrul Fundației Româno-Olandeze de Psihoterapie Psihanalitică.

Mădălina Lincă are o experiență de 20 ani de practică în psihoterapie atât cu adulți, cât și cu

copii și adolescenți. A lucrat ca psiholog clinician în cadrul Secției de Psihiatrie a Spitalului

Sf. Stelian și într-o școală internațională. În prezent este psiholog clinician și psihoterapeut la

Centrul Medical Bellanima și în practica privată.

Este autoarea mai multor articole și studii de caz prezentate la diferite conferințe naționale și

internaționale.